Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  15/02/2016

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng, lấy ý kiến để trình Chính phủ.

 

Theo dự thảo quyết định ban hành cơ chế, chính sách này, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và vốn huy động. Dự thảo phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu CNC Hoà Lạc.

Dự thảo cũng đề xuất mục tiêu hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào năm 2020 để đưa Khu CNC chuyển sang giai đoạn đầu tư chiều sâu và đầu tư cho KH&CN. Khi giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kết thúc, Chính phủ cần tập trung đầu tư vào các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại đây, giúp Khu CNC Hòa Lạc thành cái nôi của KH&CN - nơi phát triển tiềm lực KH&CN của đất nước.

Về quản lý đất đai, dự thảo bổ sung và cụ thể hoá một số thẩm quyền của ban quản lý để có căn cứ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình; đề xuất cho phép người sử dụng đất chọn một trong hai hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất để giảm bớt áp lực tài chính cho nhà đầu tư. Dự thảo cũng đề xuất một phương thức quản lý đất đai đối với các khu chức năng có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng (khác với phương án thông thường đang thực hiện) để tháo gỡ các vướng mắc của pháp luật hiện hành, đồng thời vẫn đảm bảo quyền hạn và lợi ích các bên.

Về ưu đãi và thu hút đầu tư, các ưu đãi về đất đai và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được đề xuất trên nguyên tắc đảm bảo ưu đãi ở mức cao nhất cho các đối tượng sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở nghiên cứu - triển khai, đào tạo, ươm tạo và nhà ở cho chuyên gia, người lao động, các dự án có thời gian sử dụng đất nhỏ hơn hoặc bằng 20 năm...

Vấn đề ưu đãi thuế, dự thảo này quy định lại một cách hệ thống với các ưu đãi thuế cơ bản, đồng thời quy định chi tiết các ưu đãi chưa rõ ràng và quy định bổ sung các ưu đãi mới, căn cứ các quy định hiện hành về thuế và đặc thù của Khu CNC Hòa Lạc. Dự thảo cũng đề xuất ưu đãi thuế cho một số nhà đầu tư đã đi vào sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn chưa được hưởng ưu đãi về thuế.

Dự thảo cũng đưa ra các chính sách để chuyên gia, người lao động làm việc tại khu CNC được mua, thuê nhà ở với giá ưu đãi so với nhà ở cùng loại và cùng chất lượng tại các khu vực lân cận thông qua việc hỗ trợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Về thủ tục đầu tư, Bộ KH&CN sẽ ban hành tiêu chí thu hút đầu tư vào các khu chức năng của Khu CNC Hòa Lạc để đảm bảo các dự án có hàm lượng cao về KH&CN, sử dụng đất hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt theo dự thảo này, ban quản lý sẽ lập văn phòng “một cửa”. Ban quản lý sẽ được uỷ quyền tối đa theo hướng là đầu mối duy nhất thực hiện các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại Khu CNC và chủ động lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn khi cần.

Theo Hải Minh

Báo Khoa Học Phát Triển

 

Taqs

khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu công nghệ cao, tin bất động sản, tin nhà đất, nhà ở, căn hộ, dự án, bất động sản, thị trường bất đọng sản, địa ốc

Bình luận
Tìm nhà đất ngay
Đăng tin ngay
Nhà Đất rao bán